LL HOLDING a.s. | Úvodní stránka

STAVÍME PRO VÁS BUDOUCNOST!

dekorativní obrázek


Žďár nad Sázavou

Základní charakteristika a účel stavby

Polyfunkční objekt vytváří sestavu domů s otevřeným vnitroblokem, rozděleným pěšími trasami mezi přilehlým sídlištěm a nedalekým centrem města. Navržený koncept tvoří čtyři objekty jednoduchých geometrických tvarů vyrůstající z jedné platformy zapuštěné do terénu. Základní architektonická forma objektu je členěna nepravidelnou kompozicí výkladců, okenních otvorů a lodžií zdůrazňujících vertikalitu.

V návrhu objektu je kladen důraz na charakter vytvářeného prostředí, s výrazem a měřítkem městské ulice. Objekt tak měřítkem reaguje na drobné rodinné i bytové domy ve své blízkosti a dokončuje urbanistické uspořádání lokality.

Autor návrhu: atx architekti.

Funkční využití

Polyfunkční komplex se skládá ze čtyř solitérních hmot objektů A-B-C-D propojených v úrovni nejnižšího podlaží. První nadzemní podlaží obsahuje obchodní plochy orientované směrem do ulice Smetanova. Zbývající část podlaží je polozapuštěná do terénu a je určena pro parkování a technické vybavení objektů. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pro kombinaci obchodních ploch a administrativy. Je rozděleno do čtyř samostatných objemů, semknutých kolem pobytového a komunikačního vnitrobloku. Další podlaží samostatných objektů jsou určena pro bydlení. Kompozici akcentují dvě samostatné bytové jednotky na objektu A.

model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu model projektu

Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou Propozice Žďár nad Sázavou

Aktuálně

ABCentrum Blasnko Exkluzivní byty v Blansku Projekt Pošta III Komplex Praha–Zbraslav